JOJORENT 係一套持續進化的租務系統

可能你未知道,

香港一大型公共高爾夫球場都已經用緊我地既系統,
大大提高營運效率,增加90%自由度!

清晰狀態及分類

已租,就到期,已過期;
大房細房特別房,即刻睇到!

自動開單開收據

個客由開單,到比錢,到續約,
全部文件都會自動更新,最快最準確咁比客!

手機處理租務

個客突然問你野,就算深夜都開到單!

JOJORENT, 出租王, 租務管理系統, 劏房, 商鋪, 工廈, 分租房, 迷你倉, 租務, 租倉, 物業租務管理系統, 大量物業, mini storage, 迷你倉系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, rental system, 小型辦公室, 迷你辦公室, 小型寫字樓, 迷你寫字樓, 租務管理系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, 劏房系統, 劏房軟件, 劏房程式, 租務管理, 收租, 交租, 收租系統, 收租軟件, 收租程式, 交租系統, 交租軟件, 交租程式, Leasing System, Golf System, 高爾夫管理系統

其中6大主要功能

提升你物業最大價值,因為你可以管理得更快更易。

圖片展示緊既係,每個功能都只係一個版面,幾粒制就做到晒。

 • 重要報要分析

  邊D物業就到期/已到期?邊個客仲未入數?邊個呎吋呢排租得最多?

 • 訂單/發票/收據 自動生成

  文件上既所有事,全部自動化,唔洗再用Excel複制貼上,系統同你自動做晒,你只係需要下載同send比客就得。

 • 清晰按金處理

  銀行有幾多係按金?JOJORENT 同你搞掂。

JOJORENT, 出租王, 租務管理系統, 劏房, 商鋪, 工廈, 分租房, 迷你倉, 租務, 租倉, 物業租務管理系統, 大量物業, mini storage, 迷你倉系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, rental system, 小型辦公室, 迷你辦公室, 小型寫字樓, 迷你寫字樓, 租務管理系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, 劏房系統, 劏房軟件, 劏房程式, 租務管理, 收租, 交租, 收租系統, 收租軟件, 收租程式, 交租系統, 交租軟件, 交租程式, Leasing System, Golf System, 高爾夫管理系統
 • 轉換物業狀態

  最準最快知道所有物業既情況,由個客 續約 / 續左約未比錢 / 續左約比左錢 ,或者提早完約,全部都會寫得清清楚楚。

 • 管理所有分店

  每間分店既訂單,發票,物業情況,你都可以一一做到全面管理,仲睇到每間分店最新情況,例如即日開單。

 • 客戶資料加密

  多重保安加密,
  我地同你保管客戶私隱。

JOJORENT, 出租王, 租務管理系統, 劏房, 商鋪, 工廈, 分租房, 迷你倉, 租務, 租倉, 物業租務管理系統, 大量物業, mini storage, 迷你倉系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, rental system, 小型辦公室, 迷你辦公室, 小型寫字樓, 迷你寫字樓, 租務管理系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, 劏房系統, 劏房軟件, 劏房程式, 租務管理, 收租, 交租, 收租系統, 收租軟件, 收租程式, 交租系統, 交租軟件, 交租程式, Leasing System, Golf System, 高爾夫管理系統
 • 重要報要分析

  邊D物業就到期/已到期?邊個客仲未入數?邊個呎吋呢排租得最多?

 • 訂單/發票/收據 自動生成

  文件上既所有事,全部自動化,唔洗再用Excel複制貼上,系統同你自動做晒,你只係需要下載同send比客就得。

 • 清晰訂單情況

  由租用期,幾時比左錢幾多錢,租左幾大,一眼列明。

 • 轉換物業狀態

  最準最快知道所有倉既情況,由個客 續約 / 續左約未比錢 / 續左約比左錢 ,或者提早完約,全部都會寫得清清楚楚。

 • 管理所有分店

  每間分店既訂單,發票,物業情況,你都可以一一做到全面管理,仲睇到每間分店最新情況,例如即日開單。

 • 客戶資料加密

  多重保安加密,
  我地同你保管客戶私隱。

JOJORENT, 出租王, 租務管理系統, 劏房, 商鋪, 工廈, 分租房, 迷你倉, 租務, 租倉, 物業租務管理系統, 大量物業, mini storage, 迷你倉系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, rental system, 小型辦公室, 迷你辦公室, 小型寫字樓, 迷你寫字樓, 租務管理系統, 租務系統, 租務軟件, 租務程式, 劏房系統, 劏房軟件, 劏房程式, 租務管理, 收租, 交租, 收租系統, 收租軟件, 收租程式, 交租系統, 交租軟件, 交租程式, Leasing System, Golf System, 高爾夫管理系統

精準分析

當你登入系統,最重要既數據都會總結比你知,當然撳入去可以睇得更詳細。

有幾多個物業 就黎到期 / 已經到期 ?

唔洗再慢慢搵,因為邊個物業,邊個客,都即刻見到。

其實我賺緊幾多錢?

個個月入幾百萬現金,其實月尾埋數實賺幾多?有表比你直接睇。

仲有幾多個物業租得?

個客一問你,即刻講到佢知,因為一個制就睇得晒。

業主評價節錄

所展示資料,
必定已得業主授權及同意,
出租王 才會出示。

大量成功個案


迷你倉 / 劏房 / 商鋪 / 大量物業


我地本業係一間IT公司

租務系統為現時主力產品

特成立 JOJORENT 出租王 獨立營運

所以可持續更新,令你既生意長遠增長

聯絡我地:

9780 7012

仲有更多更多功能,即刻提升你既


迷你倉 / 劏房 / 商鋪 / 大量物業


我地本業係一間IT公司

租務系統已長大成熟

特成立 JOJORENT 出租王 獨立營運

所以可持續更新,令你既生意長遠增長

聯絡我地:

9780 7012